Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках

Матеріал з ВікіОсвіта
Перейти до: навігація, пошук
Винарчук З.М., Грозна Н.Д., Замлинна Ж.Р.
Здоров’я нації в наш час розглядається як показник цивілізованості держави, що відбиває соціально - економічне :становище суспільства. Як говорить народна мудрість , дев’ять десятих щастя людини складає її здоров’я.
Турбота про здоров’я – найважливіша праця вчителя. Навчання учнів має бути безстресовим, комфортним, гармонійним. Використовуючи здоров’язберігаючі технології, «Крок за кроком», «Гармонія інтелекту та здоров’я «ПіснеЗнайка» , «Метод проектів», «Ноосферна освіта», «Школа Амонашвілі», вчителі створюють необхідні умови навчання.


Показники сучасного аналізу уроку з точки зору здоров’язберігаючої педагогіки :
Санітарно - гігієнічні :
- санітарно-гігієнічний режим;
- відповідний тепловий режим, наявність термометра;
- відповідність парт росту і віку учнів;
- оснащеність уроку необхідним обладнанням, задовільний його стан;
- тривалість застосування ТЗН згідно санітарно-гігієнічними вимогами : 10-15 хвилин у 1-4 класах;


Організаційно-навчальні :
- чергування видів навчальної діяльності учнів;
- оптимальний розподіл навчального матеріалу та доцільність навантаження учнів протягом уроку;
- профілактика втоми;
- диференційовані домашні завдання – з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей;
Психологічні :
- урахування вікових психолого-фізіологічних особливостей учнів;
- у 6-8 років у дітей переважає наглядно-дійове мислення;
- з 8 років у дітей починає формуватися абстрактно - логічне мислення;
- урахування особливих потреб дитини.
- урахування мотивації на досягнення успіху в навчанні
- раціональне використання завдань, спрямованих на розвиток пам’яті, уяви, мислення, мови;
- оцінювання навчальної діяльності дітей шляхом порівняння навчальних досягнень учня не з іншими, а з самим собою;
- створення емоційно-позитивного клімату навчання;
- кваліфіковане застосування елементів музикотерапії, рухотерапії, аромотерапії, тощо;
- усвідомлене ставлення до себе, адекватна оцінка своїх здібностей і можливостей інших людей;
- віру у свої сили, настанова на успіх у житті;
Навчально-методичні :
- зв'язок теми, мети, змісту уроку з життям і здоров’ям людини, наявність акцентів здоров’язбереження;
- особистісна зорієнтованість уроку;
- спрямування уроку на розвиток життєвих навичок, компетентностей, цінностей;
- формування в учнів життєвої мотивації на Здоровя, ведення здорового способу життя;
- наявність можливості вільного вибору в учнів ;
- наявність і застосування завдань різної складності з урахуванням особистісних можливостей учнів;
- гармонійне поєднання навчання, виховання і розвитку учнів в навчальній діяльності;
- домашнє завдання з можливістю вибору різних рівнів його складності.
Отже, сучасний урок має бути здоров’язберігаючим, здоров’яформуючим, здоров’язміцнюючим, спрямованим на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.
Нагорна І.Д.
Особисті інструменти
Засновник проекту
Партнер проекту