08.02.14 Методична естафета БЗШ № 5

Матеріал з ВікіОсвіта
Перейти до: навігація, пошук
8 лютого 2014 року педагоги Білоцерківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 взяли участь у міській методичній естафеті за темою «Створення умов для розвитку якісної освіти та функціонування інформаційного освітнього середовища навчального закладу».
Під час конференції розглядалися актуальні для закладу питання:
1. Інноваційні технології та інтерактивні форми роботи на уроках у школі І ступеня як засіб активізації навчальної діяльності молодших школярів.
2. Формування компетентної особистості для життя в інформаційному просторі засобами літератури та мови.
3. Робота вчителя з обдарованими дітьми як стратегічний напрям інноваційного розвитку освітнього середовища.
4. Упровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес як засобу покращення якості освіти.
5. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти через упровадження інклюзивного навчання.
6. Самоосвіта як основа успішності педагога, спрямованої на постійне оновлення змісту навчально-виховного процесу.
Доповідачі спирались не лише на теоретичні матеріали, але й ділились власним практичним досвідом, представляли свої виступи у вигляді цікавих мультимедійних презентацій.
Учасники конференції висловили думки щодо важливості теми, набуття ними нових знань з розглянутих питань.
Педагогічний колектив школи схвалив рекомендації щодо створення умов для розвитку якісної освіти, упровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комп’ютерних технологій та розвитку інформаційної культури усіх учасників навчально-виховного процесу.


Рекомендації
1. Удосконалювати зміст науково-методичної роботи у закладі через реалізацію єдиної методичної проблеми школи: «Педагогічна взаємодія учасників навчально-виховного процесу у забезпеченні розвитку особистості дитини, у формуванні життєвих компетентностей випускника школи».
2. Зміцнювати інноваційний потенціал освітнього процесу в школі.
3. Використовувати інноваційні технології та інтерактивні форми у навчально-виховному процесі як засобу активізації навчальної діяльності учнів.
4. Створювати умови для розвиту якісної освіти у навчальному закладі через упровадження ІКТ у навчально-виховний процес.
5. Продовжувати проводити моніторинги володіння педагогами школи ІКТ-технологіями.
6. Продовжувати проводити навчальні семінари для педагогів з метою оволодіння навичками роботи в середовищі БЦ Вікі.
7. Ділитися досвідом педагогічної діяльності через середовище БЦ Вікі.
8. Формувати медіакультуру вчителів та учнів школи через упровадження проекту «Медіаосвіта», розширити коло учасників творчої групи педагогів.
9. Постійно поповнювати сайт школи з метою популяризації та обміну інформацією між усіма учасниками навчально-виховного процесу.
10. З метою удосконалення роботи з обдарованою молоддю провести методичний семінар на тему: «Використання ІКТ у роботі з обдарованими дітьми».
11. Провести семінар-практикум на тему: «Упровадження дистанційного навчання як форми роботи з обдарованими дітьми у інформаційному освітньому середовищі».
12. Підвищити якість проведення предметних тижнів, фестивалів педагогічної майстерності як умови для розвитку якісної освіти.
13. Завідувачу бібліотеки створити та постійно поновлювати електронний каталог методичної літератури, слідкувати за поповненням медіатеки педагогічних напрацювань педагогів школи.
14. Сприяти участі педагогічного та учнівського колективу школи у Всеукраїнських та міжнародних Інтернет-проектах.
15. У березні 2014р. провести Круглий стіл з метою вироблення єдиних вимог до роботи в інклюзивних класах.
16. У червні 2014р. з метою популяризації передового педагогічного досвіду учителів школи провести виставку «Панорама педагогічних досягнень».
Особисті інструменти
Засновник проекту
Партнер проекту